Kỹ năng nào cần thiết cho thời kỳ hội nhập?

Từ khóa: Hướng nghiệp, Kỹ năng mềm

Liên nghĩ gồm có: Kỹ năng làm chủ bản thân, Kỹ năng tự học, Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phản biện.

Trả lời

Liên nghĩ gồm có: Kỹ năng làm chủ bản thân, Kỹ năng tự học, Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phản biện.

Giao tiếp, đàm phán và ngoại ngữ. Mình nghĩ đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hội nhập. Rèn luyện, trau dồi được càng sớm càng tốt.

Chắc chắn là phải trang bị đầy đủ các kỹ năng sử dụng và tối ưu máy tính nhất rồi.