Kỹ năng quan trọng cần có nhất của nhân viên chăm sóc khách hàng là gì?

  1. Kỹ năng mềm

Mình nghĩ là kỹ năng lắng nghe. Còn bạn là khả năng nói, thuyết phục hay kỹ năng gì khác?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng bạn ạ.
Trả lời
Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng bạn ạ.