Kỹ năng quan trọng cần có nhất của nhân viên chăm sóc khách hàng là gì?

Mình nghĩ là kỹ năng lắng nghe. Còn bạn là khả năng nói, thuyết phục hay kỹ năng gì khác?

Từ khóa: Kỹ năng mềm
Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng bạn ạ.

Trả lời

Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng bạn ạ.