Ước mơ ngày bé với công việc hiện tại của bạn?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

Ngày bé mình thích làm giáo viên vì thấy giáo viên rất ngầu vì được chấm điểm, kiểm tra học sinh. Nhưng mà giờ mình đang theo học kiến trúc haha không liên quan gì đến mơ ước ngày xưa. Mọi người thì sao?

Từ khóa: 

quá khứ

,

hiện tại

,

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Mình cũng giống bạn. Hồi bé mình cứ ấn tượng với công việc người nào hay xem trên phim thì cứ y rằng cho là tương lai muốn làm nghề đó như bác sỹ, diễn viên, giám đốc :v... Hiện tại thì mình đang học Tài chính - Ngân hàng.

Trả lời

Mình cũng giống bạn. Hồi bé mình cứ ấn tượng với công việc người nào hay xem trên phim thì cứ y rằng cho là tương lai muốn làm nghề đó như bác sỹ, diễn viên, giám đốc :v... Hiện tại thì mình đang học Tài chính - Ngân hàng.