Bạn rèn luyện tư duy phản biện như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Mình hay bị ảnh hưởng bởi người khác. Đôi lúc mình nghĩ điều này là A nhưng có người dùng thái độ chắc chắn khẳng định đó là B thì bản thân mình dao động, nghi ngờ chính mình. Có lúc chính mình mới là người đúng nhưng bản thân mình luôn tự hoài nghi, phân vân.

Từ khóa: 

tư duy phản biện

,

kỹ năng mềm

Sách duy vật biện chứng của NGuyên lý cơ bản chủ nghĩa marx lenin sẽ trợ giúp bạn.

Nếu bạn có học ĐH thì họ đã dạy bạn rồi, cả tư duy phản biện nữa trong triết học marx ( nhưng đa số ko bao giờ chú ý ). Sự hoài nghi của bạn là bạn ko có 1 công cụ chính xác.

Trả lời

Sách duy vật biện chứng của NGuyên lý cơ bản chủ nghĩa marx lenin sẽ trợ giúp bạn.

Nếu bạn có học ĐH thì họ đã dạy bạn rồi, cả tư duy phản biện nữa trong triết học marx ( nhưng đa số ko bao giờ chú ý ). Sự hoài nghi của bạn là bạn ko có 1 công cụ chính xác.