Làm gì để trào lưu thần tượng 'Anh hùng bàn phím' không đi lệch với đạo đức xã hội?

  1. Tin Tức

Hiện nay, giới trẻ có trào lưu thần tượng anh hùng bàn phím từ các trang mạng xã hội. Vậy thanh niên chúng ta, thế hệ trẻ đang sống và học tập nên làm gì để những giới trẻ này không đi lệch với đạo đức xã hội?

Từ khóa: 

thời sự

,

văn hoá thần tượng

,

tin tức