Mức độ hài lòng khi là 1 công dân Việt Nam?

  1. Tin Tức

Bạn cảm thấy VN phát triển như thế nào? sinh sống có dễ dàng thoải mái không? Có tự do làm điều mình thích không? Có phải là nơi đáng sống không?
Từ khóa: 

tin tức

Rất tụ hào

Trả lời

Rất tụ hào