Làm sao để biết mình đang có vấn đề gì?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tư duy

Rất nhiều người thực ra không biết họ đang gặp vấn đề. Họ có thể không hài lòng một số điểm nào đó trong cuộc sống, mong muốn điều này, bất mãn chuyện kia. Thế nhưng khi được hỏi, bạn đang gặp vấn đề gì, bạn cần thay đổi điều gì thì lại hiếm khi trả lời tốt được?

Biết mình đang thực sự gặp vấn đề gì, gọi tên được nó ra, bạn đã có 50% khả năng để xử lý nó.

Khả năng xác định vấn đề cũng là tiền để quan trọng cho việc đặt câu hỏi chính xác.

Vậy theo các bạn, làm sao để chúng ta có thể xác định đúng vấn đề đang gặp phải?

Từ khóa: 

xác định vấn đề

,

kỹ năng mềm

,

tư duy

Rất khó để biết trừ khi vấn đề đó phải tác động đến cuộc sống thì bản thân mới nhận ra. 

Trả lời

Rất khó để biết trừ khi vấn đề đó phải tác động đến cuộc sống thì bản thân mới nhận ra. 

Nếu bạn nghi ngờ mắt trái bị đỏ bạn sẽ làm gì?