Làm sao để đạt kết quả tốt trong học tập?

  1. Kỹ năng mềm

Em đi học luôn nghe bài và làm bài tập về nhà nhưng tới lúc kiểm tra lại không làm được bài. Em không biết tại sao ạ?
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hì, nguyên nhân thì chỉ có em hiểu rõ nhất. Em phải biết nguyên nhân vì sao em làm bài không được. Chị thấy em có để là em đi học luôn nghe bài và làm bài nhưng chị không biết là em có hiểu bài hay không và phương pháp học của em như thế nào
Trả lời
Hì, nguyên nhân thì chỉ có em hiểu rõ nhất. Em phải biết nguyên nhân vì sao em làm bài không được. Chị thấy em có để là em đi học luôn nghe bài và làm bài nhưng chị không biết là em có hiểu bài hay không và phương pháp học của em như thế nào