Làm sao để đo lường hiệu quả các quảng cáo trên truyền hình?

  1. Marketing

Mình vẫn luôn thắc mắc các doanh nghiệp thường đo lường hay đánh giá hiệu quả các quảng cáo của mình trên TV như nào.

Từ khóa: 

quảng cáo

,

truyền hình

,

tv

,

marketing

Mình nghĩ đo lường hiệu quả ở kênh nào cũng giống nhau thôi chỉ khác hình thức mà DN lựa chọn để quảng cáo là gì. Quảng cáo trên TV thì chắc cũng có hỗ trợ của kênh truyền hình nữa.

Trả lời

Mình nghĩ đo lường hiệu quả ở kênh nào cũng giống nhau thôi chỉ khác hình thức mà DN lựa chọn để quảng cáo là gì. Quảng cáo trên TV thì chắc cũng có hỗ trợ của kênh truyền hình nữa.

Hi bạn, t nghĩ các DN có thể đánh giá hiệu quả thông qua số liệu hay báo cáo của kênh truyền hình đó nè.

chắc các DN họ cũng có những bộ phận đi khảo sát hoặc tiếp nhận số lượng người tiếp cận quảng cáo chăng?