Việc phát minh ra vaccine thay đổi lịch sử nhân loại như thế nào?

  1. Xã hội

  2. Lịch sử

Từ khóa: 

xã hội

,

lịch sử

Mà nghĩ cái ông vaccine này cũng dốt thật đấy hơi đâu mà bỏ thời gian công sức ra để cắm đầu vào nghiên cứu cho mệt chứ, cứ như tôi đây chưa đến tuổi về hưu đã biết chơi lan, chơi chim thỉnh thoảng kalake hát hò nhậu nhẹt cho đời nó vui tự do, tự tại, tao nhã, thanh cao cho nó sướng, cô vi hay cô vít thì kệ nó chứ liên quan gì đâu.hi
Trả lời
Mà nghĩ cái ông vaccine này cũng dốt thật đấy hơi đâu mà bỏ thời gian công sức ra để cắm đầu vào nghiên cứu cho mệt chứ, cứ như tôi đây chưa đến tuổi về hưu đã biết chơi lan, chơi chim thỉnh thoảng kalake hát hò nhậu nhẹt cho đời nó vui tự do, tự tại, tao nhã, thanh cao cho nó sướng, cô vi hay cô vít thì kệ nó chứ liên quan gì đâu.hi
Trước khi phát minh có hiệu quả thì quá trình đó,nếu ở nơi nào đó người ta cho là văn hoá của những kẻ điên ko biết làm gì vô tích sự.hi
Nó được gọi là văn hoá vì cộng đồng.hi tôi nghĩ vậy