Vì sao bây giờ ai cũng học Ielts mà không phải Toefl Mình không thể tìm được một trung tâm nào dạy Toefl ở Hà Nội?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ielts

,

toefl

,

ngoại ngữ

Toefl mình học của 1 cô là chuyên gia về ngôn ngữ dạy hơn là chọn trung tâm, vì tính chất của nó là học thuật nên khi được đào sâu của những người có kinh nghiệm sẽ tích lũy được nhiều thứ hơn cũng nâng cao được khả năng tự học. Tiếng anh mình cũng k bao giờ chọn trung tâm cả, cảm giác không được tin tưởng lắm ^^

Trả lời

Toefl mình học của 1 cô là chuyên gia về ngôn ngữ dạy hơn là chọn trung tâm, vì tính chất của nó là học thuật nên khi được đào sâu của những người có kinh nghiệm sẽ tích lũy được nhiều thứ hơn cũng nâng cao được khả năng tự học. Tiếng anh mình cũng k bao giờ chọn trung tâm cả, cảm giác không được tin tưởng lắm ^^

Mình nhớ không nhầm thì ở IIG có khóa học đó bạn. Bạn tìm hiểu xem. Hồi trước thi ở IIG xong mình được gọi giới thiệu khóa học ở đó mà thi đạt mục tiêu rồi nên k quan tâm nữa ý.