Làm sao để được sống cô đơn mà người khác không biết mình cô đơn?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình đang đọc cuốn Hai mặt của gia đình và trong đó cuốn sách có nói tới việc ảnh hưởng trong quá khứ, đặc biệt là thơ ấu đã đưa cho ta cảm giác ta luôn cô đơn giữa thế gian này. Dù có cố gắng xoá nhoà đi bao nhiêu ta vẫn auto đưa ta về sự cô đơn mà ta gặp phải trong quá khứ, điều đó là cơ chế tự nhiên chứ không phải do ta sai gì cả.

Việc phải đối mặt với nó và gỡ bỏ đi suy nghĩ ấy rất quan trọng.

Thực ra con người cô đơn đâu có gì xấu, cá nhân mình thích nhất lúc được ở một mình, yên tĩnh suy nghĩ, yên tĩnh làm việc, yên tĩnh tạo ra mấy cái hay ho, vấn đề là cân bằng nó với những thứ khác, không để ảnh hưởng quá nhiều.

Nếu là mình mình sẽ chủ động chia sẻ với mọi người là mình cần những lúc một mình, và lúc ấy mọi người nên tôn trọng sự riêng tư ấy, còn lại mình vẫn giao tiếp, tương tác với mọi người như bình thường.

Việc ai đó biết mình cô đơn, biết mình có cảm giác ấy không hề là điều xấu bạn ạ.

Trả lời

Mình đang đọc cuốn Hai mặt của gia đình và trong đó cuốn sách có nói tới việc ảnh hưởng trong quá khứ, đặc biệt là thơ ấu đã đưa cho ta cảm giác ta luôn cô đơn giữa thế gian này. Dù có cố gắng xoá nhoà đi bao nhiêu ta vẫn auto đưa ta về sự cô đơn mà ta gặp phải trong quá khứ, điều đó là cơ chế tự nhiên chứ không phải do ta sai gì cả.

Việc phải đối mặt với nó và gỡ bỏ đi suy nghĩ ấy rất quan trọng.

Thực ra con người cô đơn đâu có gì xấu, cá nhân mình thích nhất lúc được ở một mình, yên tĩnh suy nghĩ, yên tĩnh làm việc, yên tĩnh tạo ra mấy cái hay ho, vấn đề là cân bằng nó với những thứ khác, không để ảnh hưởng quá nhiều.

Nếu là mình mình sẽ chủ động chia sẻ với mọi người là mình cần những lúc một mình, và lúc ấy mọi người nên tôn trọng sự riêng tư ấy, còn lại mình vẫn giao tiếp, tương tác với mọi người như bình thường.

Việc ai đó biết mình cô đơn, biết mình có cảm giác ấy không hề là điều xấu bạn ạ.

Trc khi mk trả lời, mk muốn hỏi b một câu: Tại sao bạn cần '' Người khác'' không biết là bạn đang cô đơn?
Với lại, một khi b đã gọi tên nó là cô đơn rồi, thì: Sự hiện diện của '' Người khác'' xung quanh bạn, thực sự có ý nghĩa j k?