Làm sao để hạn chế lướt điện thoại ?

  1. Kỹ năng mềm

Năm nay 12 sắp thi đến nơi mà em vẫn nghiện bấm điện thoại. Nếu mà không ai nhắc thì em có thể bấm từ sáng đến chiều. Đến khi bỏ xuống rất đau đầu. Đọc trên mạng có nói điện thoại hại não rất nhiều. Biết là như vậy nhưng em vẫn không bỏ được. Mọi người ở đây có ai từng bị vậy mà cai được không giúp em với
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hãy sử dụng điện có chức nằn chủ yếu nghe gọi😊😊. Tham gia các hoạt đông nhóm 😋
Trả lời
Hãy sử dụng điện có chức nằn chủ yếu nghe gọi😊😊. Tham gia các hoạt đông nhóm 😋
Tham gia nhiều hoạt động bên ngoài hơn

Tốt nhất là bạn nên đổi sang dùng điện thoại bấm phím thông thường thay cho smartphone đi. Nhờ người thân giữ điện thoại hộ, tập trung học tập, khi nào rảnh thì hãy xin lấy lại điện thoại mà chơi. Dứt khoát và quyết tâm lên bạn ạ.

Đọc sách
Lúc cần mới cầm vào

Đề ra thời gian biểu

Coi tivi 😅