Làm sao để làm mọi thứ mình thích mà không quan tâm người khác nghĩ gì, làm sao để không để ý ngta soi mói mình?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tu-tin

,

xinh-dep

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Câu trả lời có ngay trong câu hỏi rồi bạn à. Đó là KHÔNG QUAN TÂM. Bạn có thể đặt ra câu hỏi: Quan tâm đến những điều đó rồi bạn có vui vẻ, thoải mái không? Không, chỉ tổ mệt người? Những gì họ nói về bạn, bạn thấy sao? Nếu đúng, tìm cách khắc phục. Nếu kiểu mỉa mai, nói xấu, cho next khỏi suy nghĩ luôn. Vì mình có như vậy đâu. Sao phải xoắn. Đi ăn, đi ngủ còn hơn. 

Vậy nhé, chúc bạn luôn vui 😃

Trả lời

Câu trả lời có ngay trong câu hỏi rồi bạn à. Đó là KHÔNG QUAN TÂM. Bạn có thể đặt ra câu hỏi: Quan tâm đến những điều đó rồi bạn có vui vẻ, thoải mái không? Không, chỉ tổ mệt người? Những gì họ nói về bạn, bạn thấy sao? Nếu đúng, tìm cách khắc phục. Nếu kiểu mỉa mai, nói xấu, cho next khỏi suy nghĩ luôn. Vì mình có như vậy đâu. Sao phải xoắn. Đi ăn, đi ngủ còn hơn. 

Vậy nhé, chúc bạn luôn vui 😃

Nó thuộc về tinh thần của bạn, nếu bạn muốn bạn sẽ không để ý người ngoài nghĩ gì.