Làm sao để trở thành một người đa tài?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

đa tài

,

phong cách sống

Đa tài khổ lắm, mình thì không dám nhận mình là một người đa tài, nhưng mình làm được nhiều thứ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái kinh khủng nhất là bạn sẽ có lúc không biết bạn giỏi ở đâu và thích cái gì.

Trả lời

Đa tài khổ lắm, mình thì không dám nhận mình là một người đa tài, nhưng mình làm được nhiều thứ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái kinh khủng nhất là bạn sẽ có lúc không biết bạn giỏi ở đâu và thích cái gì.

Học nhiều trải nghiệm nhiều, nhưng mà đa tài để làm gì cơ chứ.hi