Làm thế nào để biết ai đó chân thành với mình?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chân thành

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Lúc bạn khó khăn nhất luôn tìm cách ở bên và giúp đỡ bạn😄
Trả lời
Lúc bạn khó khăn nhất luôn tìm cách ở bên và giúp đỡ bạn😄

Dễ thôi bạn à :) Bạn xem lúc khó khăn hoạn nạn ấy, bạn nhắn tin ai rep nhanh nhất, gọi điện ai nghe máy nhanh nhất, thì đó là người chân thành với bạn nhất.

Thử thách!

ví dụ kiểu chủ tịch giả làm người nghèo chẳng hạn 😂