1. Marketing

Làm thế nào để giảm chi phí quảng cáo mà vẫn đem lại hiệu quả cao?

Từ khóa: quang_cao, chi_phi, hieu_qua, marketing
Chi phí quảng cáo của bạn có quá cao không? Bạn không cô đơn! Sau tất cả, bạn cần quảng cáo để duy trì lượng khách hàng mới ổn định, nhưng với ngân sách đã eo hẹp, điều cuối cùng bạn cần vào năm 2022 là chi phí gia tăng. Có cách nào để giảm những chi phí quảng cáo đó và tạo ra sự hiện diện mà bạn thực sự muốn không? Mười lời khuyên này có thể hữu ích với bạn đó!

Quảng cáo giúp hiển thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp bạn và có thể giúp phân biệt bạn với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù quảng cáo trong môi trường kinh doanh đầy thách thức thể hiện bạn là một người chơi mạnh mẽ trên thị trường, nhưng bạn có thể đang tìm cách kiềm chế chi phí quảng cáo của mình. Bạn kiểm soát các biến của phương trình quảng cáo. Kiểm tra các cách để giảm chi phí sản xuất quảng cáo, phí chèn phương tiện truyền thông và chi phí quảng cáo thúc đẩy của bạn. Các phương tiện quảng cáo phi truyền thống hoặc dựa vào cộng đồng cũng có những lựa chọn hấp dẫn.

1. Phát triển một chương trình quảng cáo tập trung. Hãy chống lại sự cám dỗ mua quảng cáo từ mọi nhân viên bán hàng đến cửa hàng của bạn. Phát triển một chương trình quảng cáo phản ánh các mục tiêu kinh doanh của bạn và tập trung vào các sự kiện hàng năm cụ thể. Bao gồm doanh số bán sản phẩm, ngày tri ân khách hàng và các dịp đặc biệt. Lên kế hoạch tham gia các lễ hội cộng đồng. Vạch ra ngân sách quảng cáo tương ứng và tuân thủ các mục tiêu tài chính của bạn trong suốt cả năm.

2. Làm việc chủ yếu với một nhà thiết kế đồ họa. Chọn một chuyên gia thiết kế đồ họa có năng lực, người dễ dàng diễn giải ý tưởng của bạn thành các quảng cáo sáng tạo. Cung cấp cho nhà thiết kế của bạn thông tin sản phẩm và sự kiện thích hợp. Cô ấy có thể cập nhật mẫu quảng cáo cơ bản theo yêu cầu xuất bản cụ thể và cung cấp cho quảng cáo của bạn một hình thức đồng nhất. Chỉ đạo đồ họa làm việc cho nhà thiết kế này để tránh trùng lặp không cần thiết và chi phí. Thương lượng trước cơ cấu tỷ giá có lợi.

3. Giảm chi phí của mỗi quảng cáo. Giảm quảng cáo nửa trang của bạn xuống còn một phần tư trang và loại bỏ các chi tiết không cần thiết. Thu hút khách hàng đến cửa hàng của bạn, thay vì kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện trong quảng cáo. Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo đủ màu, hãy xác định chi phí của quảng cáo một màu. Nếu bạn đã cam kết với một chương trình quảng cáo ấn phẩm thông thường, hãy xem xét một hợp đồng làm giảm chi phí của mỗi quảng cáo. Đánh giá mức tiết kiệm chi phí hợp đồng so với khả năng thực hiện cam kết bằng đồng đô la của bạn.

4. Kiểm tra các chương trình quảng cáo hợp tác, mà các nhà sản xuất sản phẩm hợp tác với các nhà bán lẻ cho các chương trình quảng cáo hợp tác, hoặc hợp tác. Nhà sản xuất thường cung cấp bản sao và hình ảnh quảng cáo và nhà bán lẻ xuất hiện với tư cách là đại lý địa phương của sản phẩm. Tạp chí Entrepreneur lưu ý: Các nhà sản xuất thường trả tiền cho một phần đáng kể của quảng cáo, mặc dù họ thường yêu cầu nhà bán lẻ đáp ứng các yêu cầu của công ty. Ví dụ, các nhà sản xuất đã phát triển các chương trình quảng cáo co-op cho máy cắt cỏ và thiết bị cưỡi ngựa.

5. Lập kế hoạch cho các cơ hội quảng cáo được nhắm mục tiêu. Kiểm tra các địa điểm giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng với một chi phí cố định. Ví dụ: nếu bạn cung cấp dịch vụ trị liệu mát-xa, hãy tham gia hội chợ sức khỏe và hội chợ dành cho phụ nữ của thành phố bạn. Bao gồm tài liệu quảng cáo của bạn trong túi tote sự kiện. Phí gian hàng thường bao gồm một quảng cáo trong chương trình sự kiện.

Trả lời

Chi phí quảng cáo của bạn có quá cao không? Bạn không cô đơn! Sau tất cả, bạn cần quảng cáo để duy trì lượng khách hàng mới ổn định, nhưng với ngân sách đã eo hẹp, điều cuối cùng bạn cần vào năm 2022 là chi phí gia tăng. Có cách nào để giảm những chi phí quảng cáo đó và tạo ra sự hiện diện mà bạn thực sự muốn không? Mười lời khuyên này có thể hữu ích với bạn đó!

Quảng cáo giúp hiển thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp bạn và có thể giúp phân biệt bạn với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù quảng cáo trong môi trường kinh doanh đầy thách thức thể hiện bạn là một người chơi mạnh mẽ trên thị trường, nhưng bạn có thể đang tìm cách kiềm chế chi phí quảng cáo của mình. Bạn kiểm soát các biến của phương trình quảng cáo. Kiểm tra các cách để giảm chi phí sản xuất quảng cáo, phí chèn phương tiện truyền thông và chi phí quảng cáo thúc đẩy của bạn. Các phương tiện quảng cáo phi truyền thống hoặc dựa vào cộng đồng cũng có những lựa chọn hấp dẫn.

1. Phát triển một chương trình quảng cáo tập trung. Hãy chống lại sự cám dỗ mua quảng cáo từ mọi nhân viên bán hàng đến cửa hàng của bạn. Phát triển một chương trình quảng cáo phản ánh các mục tiêu kinh doanh của bạn và tập trung vào các sự kiện hàng năm cụ thể. Bao gồm doanh số bán sản phẩm, ngày tri ân khách hàng và các dịp đặc biệt. Lên kế hoạch tham gia các lễ hội cộng đồng. Vạch ra ngân sách quảng cáo tương ứng và tuân thủ các mục tiêu tài chính của bạn trong suốt cả năm.

2. Làm việc chủ yếu với một nhà thiết kế đồ họa. Chọn một chuyên gia thiết kế đồ họa có năng lực, người dễ dàng diễn giải ý tưởng của bạn thành các quảng cáo sáng tạo. Cung cấp cho nhà thiết kế của bạn thông tin sản phẩm và sự kiện thích hợp. Cô ấy có thể cập nhật mẫu quảng cáo cơ bản theo yêu cầu xuất bản cụ thể và cung cấp cho quảng cáo của bạn một hình thức đồng nhất. Chỉ đạo đồ họa làm việc cho nhà thiết kế này để tránh trùng lặp không cần thiết và chi phí. Thương lượng trước cơ cấu tỷ giá có lợi.

3. Giảm chi phí của mỗi quảng cáo. Giảm quảng cáo nửa trang của bạn xuống còn một phần tư trang và loại bỏ các chi tiết không cần thiết. Thu hút khách hàng đến cửa hàng của bạn, thay vì kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện trong quảng cáo. Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo đủ màu, hãy xác định chi phí của quảng cáo một màu. Nếu bạn đã cam kết với một chương trình quảng cáo ấn phẩm thông thường, hãy xem xét một hợp đồng làm giảm chi phí của mỗi quảng cáo. Đánh giá mức tiết kiệm chi phí hợp đồng so với khả năng thực hiện cam kết bằng đồng đô la của bạn.

4. Kiểm tra các chương trình quảng cáo hợp tác, mà các nhà sản xuất sản phẩm hợp tác với các nhà bán lẻ cho các chương trình quảng cáo hợp tác, hoặc hợp tác. Nhà sản xuất thường cung cấp bản sao và hình ảnh quảng cáo và nhà bán lẻ xuất hiện với tư cách là đại lý địa phương của sản phẩm. Tạp chí Entrepreneur lưu ý: Các nhà sản xuất thường trả tiền cho một phần đáng kể của quảng cáo, mặc dù họ thường yêu cầu nhà bán lẻ đáp ứng các yêu cầu của công ty. Ví dụ, các nhà sản xuất đã phát triển các chương trình quảng cáo co-op cho máy cắt cỏ và thiết bị cưỡi ngựa.

5. Lập kế hoạch cho các cơ hội quảng cáo được nhắm mục tiêu. Kiểm tra các địa điểm giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng với một chi phí cố định. Ví dụ: nếu bạn cung cấp dịch vụ trị liệu mát-xa, hãy tham gia hội chợ sức khỏe và hội chợ dành cho phụ nữ của thành phố bạn. Bao gồm tài liệu quảng cáo của bạn trong túi tote sự kiện. Phí gian hàng thường bao gồm một quảng cáo trong chương trình sự kiện.