Làm thế nào để sáng tác được một cuốn tiểu thuyết hay?

  1. Sách

  2. Sáng tác

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sáng tác

,

tiểu thuyết gia

,

sách

,

sáng tác

,

tâm sự cuộc sống

Dựa trên kinh nghiệm của mình nhé( ͡• ͜ʖ ͡• )

1> Phải có ý tưởng đã

Ý tưởng của mình đến rất bất chợt, nhiều lúc ngồi nghe một bài nhạc, đọc một câu chuyện, ngồi WC ...cũng có thể ra ý tưởng, lúc đó nhanh nhất là xách quần chạy đi chép vào cuốn note để dành sau này từ từ xài.

2> Lập hồ sơ nhân vật

Trước hết phải có được sơ đồ gồm bao nhiêu nhân vật, quan hệ như thế nào, tính cách ra sao,..... cần viết note lại.

Mình thường về ra tuyến nhân vật.

3> Bối cảnh

Nếu bối cảnh dựa theo thực tế thì lên mạng tìm hiểu về hoàn cảnh, cách xưng hô, văn hóa, trang phục,.....

Bối cảnh tự tưởng tượng thì viết ra các quy tắc thế giới, văn hóa,....

4> Sau đó, thêm mắm dặm muối vào, viết plotwwist đơn giản trước (ví dụ như mở đầu, cao trào của truyện, kết thúc,...) tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột.

Xong rồi trong lúc viết nghĩ ra thêm cái gì nhét thêm vào cái đó。

5> đọc lại, soát lỗi

Trả lời

Dựa trên kinh nghiệm của mình nhé( ͡• ͜ʖ ͡• )

1> Phải có ý tưởng đã

Ý tưởng của mình đến rất bất chợt, nhiều lúc ngồi nghe một bài nhạc, đọc một câu chuyện, ngồi WC ...cũng có thể ra ý tưởng, lúc đó nhanh nhất là xách quần chạy đi chép vào cuốn note để dành sau này từ từ xài.

2> Lập hồ sơ nhân vật

Trước hết phải có được sơ đồ gồm bao nhiêu nhân vật, quan hệ như thế nào, tính cách ra sao,..... cần viết note lại.

Mình thường về ra tuyến nhân vật.

3> Bối cảnh

Nếu bối cảnh dựa theo thực tế thì lên mạng tìm hiểu về hoàn cảnh, cách xưng hô, văn hóa, trang phục,.....

Bối cảnh tự tưởng tượng thì viết ra các quy tắc thế giới, văn hóa,....

4> Sau đó, thêm mắm dặm muối vào, viết plotwwist đơn giản trước (ví dụ như mở đầu, cao trào của truyện, kết thúc,...) tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột.

Xong rồi trong lúc viết nghĩ ra thêm cái gì nhét thêm vào cái đó。

5> đọc lại, soát lỗi