Lê nin nhận định như thế nào về vai trò của ngôn ngữ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người
Trả lời
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người