Lễ trao giải MAMA Premier năm 2017 diễn ra tại quốc gia nào?

  1. Nghệ thuật

Lễ trao giải MAMA Premier năm 2017 diễn ra tại quốc gia nào?
Từ khóa: 

nghệ thuật

Lễ Mnet Asian Music Awards 2017, tổ chức bởi CJ E&M thông qua kênh âm nhạc Mnet, diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2017 tại Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Kông

Trả lời

Lễ Mnet Asian Music Awards 2017, tổ chức bởi CJ E&M thông qua kênh âm nhạc Mnet, diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2017 tại Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Kông