134340 Pluto là tên khoa học của ngôi sao nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

pluto

,

hỏi xoáy đáp hay

Sao Diêm Vương

Trả lời

Sao Diêm Vương