Mình có thích một người, mình mệnh hỏa em ý mệnh thủy, không biết có làm sao không nhỉ?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm linh

Tôi nghĩ sự đối nghịch đó chính là điểm tương đồng để cải thiện nhau. Cho dù sự đối nghịch có mạnh cỡ nào nhưng nếu hai người thật sự thích nhau thì chả có sao cả. Vì tâm linh ko mạnh bằng tình cảm của hai người. Chúc 2 người hp!❤❤
Trả lời
Tôi nghĩ sự đối nghịch đó chính là điểm tương đồng để cải thiện nhau. Cho dù sự đối nghịch có mạnh cỡ nào nhưng nếu hai người thật sự thích nhau thì chả có sao cả. Vì tâm linh ko mạnh bằng tình cảm của hai người. Chúc 2 người hp!❤❤
Không sao

Hoả và thuỷ còn tuỳ theo mạnh yếu mỗi bên.

Hoả mạnh thuỷ yếu thì thuỷ làm giảm tính hoả. Làm cho người hoả nhẹ tính không làm cho mọi việc quá lên

Hoả yếu mà thuỷ mạnh thì nhiều khi khắc nhau trong mọi việc do chưa đồng nhất ý kiến.

Hay xem mệnh 2 bạn mạnh hay yếu mà nghiêm cứu kỹ hơn

Tuỳ vào bạn và người ấy mệnh cụ thể như thế nào. Vd: thiên hà thuỷ và sơn đầu hoả là chưa chắc đã khắc nhau
Khắc mệnh thì người bị khắc thường khổ hơn, hay bị bắt nạt, và yếu hơn.