Khi bí ý tưởng thì mọi người thường làm gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay