Ca sĩ nào là người Việt Nam đầu tiên đạt giải MAMA năm 2013?

Từ khóa: mama, Hỏi xoáy Đáp hay
Mỹ tâm

Trả lời

Mỹ tâm
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm