Liệu thêm số lượng tiết học Lịch Sử cho học sinh có thật sự đem lại hiệu quả?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

lịch sử

Còn phụ thuộc học sinh có thích học Sử không nữa 😔

Cần có giáo viên truyền động lực + phương pháp học đúng. Nên cần có các chuyên đề bàn về kinh nghiệm học Sử chứ nhể 😃

Trả lời

Còn phụ thuộc học sinh có thích học Sử không nữa 😔

Cần có giáo viên truyền động lực + phương pháp học đúng. Nên cần có các chuyên đề bàn về kinh nghiệm học Sử chứ nhể 😃

Mình nghĩ là không.

Hiện học sinh đang rất ngán môn sử.

Chúng ta ko cần tăng tiết học nữa mà hãy thay đổi cách dạy và học