Có nên đưa giáo dục giới tính vào trường học ở Việt Nam?

Từ khóa: chuyên lê khiết, Giáo dục

Mình nghĩ là nên. Có giáo dục giới tính thì các bạn mới có thể bảo vệ bản thân trước những người xấu. Nhưng vấn đề này khá nhạy cảm với lứa tuổi cấp 1,2 nên người dạy cũng phải tự tin, can đảm (Nhà trường có thể nhờ các bác sĩ, chuyên gia trong ngành) để học sinh cảm thấy vấn đề đó là hết sức bình thường nhưng cũng rất cần thiết cho bản thân để không còn phải chịu những thiệt thòi không đáng xảy ra. Nếu được như thế thì sẽ không còn những câu chuyện gần đây nữa, góp phần nào đó nâng cao nhận thức cuả học sinh. Và chương trình đó phải được phổ biến rộng đến các xã vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước

RẤT NÊN ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC

Trả lời

Mình nghĩ là nên. Có giáo dục giới tính thì các bạn mới có thể bảo vệ bản thân trước những người xấu. Nhưng vấn đề này khá nhạy cảm với lứa tuổi cấp 1,2 nên người dạy cũng phải tự tin, can đảm (Nhà trường có thể nhờ các bác sĩ, chuyên gia trong ngành) để học sinh cảm thấy vấn đề đó là hết sức bình thường nhưng cũng rất cần thiết cho bản thân để không còn phải chịu những thiệt thòi không đáng xảy ra. Nếu được như thế thì sẽ không còn những câu chuyện gần đây nữa, góp phần nào đó nâng cao nhận thức cuả học sinh. Và chương trình đó phải được phổ biến rộng đến các xã vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước

RẤT NÊN ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC

Không những nên đưa vào mà nên đưa vào sớm

Tôi nghĩ là có