Lừa đảo chứng khoán qua mạng?

  1. Xã hội

Mn ơi!!! Cho e hỏi dạo gần đây có bạn telesel của công ty chứng quán nào đó gọi về mình để hỗ trợ tham gia chơi chứng khoán. Bạn ấy rất kiên trì hơn 1 tháng nay thường xuyên gọi đến nch tâm sự mọi vấn đề trong cuộc sống với mình. Nhưng hôm nay bạn ấy có xin mình gmail để tạo tài khoản cho mình tham gia chơi thử. Có phải là lừa đảo gì không ạ?

Từ khóa: 

xã hội

Việc bạn đó tiếp cận bạn thường xuyên thì đó là cái nghề của bạn í rồi. Nếu bạn ko muốn thì sẽ tìm cách từ chối. Ko ai lừa ai cả. Quyết định ở bạn.
Trả lời
Việc bạn đó tiếp cận bạn thường xuyên thì đó là cái nghề của bạn í rồi. Nếu bạn ko muốn thì sẽ tìm cách từ chối. Ko ai lừa ai cả. Quyết định ở bạn.