Lứa tuổi 17-18 nên đọc những cuốn sách gì?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Còn tùy bạn muốn đọc sách thể loại gì nữa

Cá nhân mình ngày đó mình có đọc hết 7 cuốn Harry Potter với cuốn chiến tranh và hòa bình. Sau này thì có đọc thêm không gia đình và Donquihote nữa

Trả lời

Còn tùy bạn muốn đọc sách thể loại gì nữa

Cá nhân mình ngày đó mình có đọc hết 7 cuốn Harry Potter với cuốn chiến tranh và hòa bình. Sau này thì có đọc thêm không gia đình và Donquihote nữa