Con trai tập gym có đẹp trai lên không?

  1. Sức khoẻ

  2. Làm đẹp

Tập gym thì tất nhiên đẹp body nhưng mặt có đẹp theo không :v

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

làm đẹp

Đzai k thì nhìn khí chất nhìn mặt chứ ai thèm nhìn múi bụng
Trả lời
Đzai k thì nhìn khí chất nhìn mặt chứ ai thèm nhìn múi bụng