Luân xa là gì?

  1. Tâm linh

  2. Triết học

Mới đây tôi có xem trên mạng có bạn tâm sự bảo là bạn ấy muốn đóng luân xa trên đầu khi ngồi thiền sâu quá. Vậy tôi đang băn khoăn kbt luân xa là gì? và nó có ảnh hưởng gì với con người?

Từ khóa: 

tâm linh

,

tâm linh

,

triết học

Theo hướng tìm hiểu trong yoga, mình xin chia sẻ với bạn như sau:

Trong có thể người tồn tại 7 Luân xa - các vùng trung tâm mà các luồng năng lượng chảy qua. Mỗi luân xa ở các vị trí và có ý nghĩa biểu tượng, ảnh hưởng khác nhau tới cơ thể. Nếu dòng năng lượng chảy qua 7 Luân xa bị nghẽn mạch, con người sẽ sinh ốm yếu, bệnh tật. Vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa và chức năng của mỗi Luân xa và khơi thông các trung tâm năng lượng này.

Mình ví dụ về Luân xa Họng - Biểu tượng cho Âm thanh; và có khả năng ảnh hưởng tới khả năng Giao tiếp của chúng ta. Nếu một người có Luân xa Họng "mở", tức người đó sẽ có khả năng ngôn ngữ và giao tiếp tốt hơn so với số đông. Hay nếu một người kém giao tiếp, có thể tập các bài tập "mở" Luân xa Họng để cải thiện khả năng "nói" của bản thân.

Trả lời

Theo hướng tìm hiểu trong yoga, mình xin chia sẻ với bạn như sau:

Trong có thể người tồn tại 7 Luân xa - các vùng trung tâm mà các luồng năng lượng chảy qua. Mỗi luân xa ở các vị trí và có ý nghĩa biểu tượng, ảnh hưởng khác nhau tới cơ thể. Nếu dòng năng lượng chảy qua 7 Luân xa bị nghẽn mạch, con người sẽ sinh ốm yếu, bệnh tật. Vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa và chức năng của mỗi Luân xa và khơi thông các trung tâm năng lượng này.

Mình ví dụ về Luân xa Họng - Biểu tượng cho Âm thanh; và có khả năng ảnh hưởng tới khả năng Giao tiếp của chúng ta. Nếu một người có Luân xa Họng "mở", tức người đó sẽ có khả năng ngôn ngữ và giao tiếp tốt hơn so với số đông. Hay nếu một người kém giao tiếp, có thể tập các bài tập "mở" Luân xa Họng để cải thiện khả năng "nói" của bản thân.