1. Marketing

Lý do nào khiến bạn bị thu hút và click vào quảng cáo của một nhãn hàng?

Từ khóa: quang_cao, nhan_hang, marketing

Với mình thì mình bị thu hút bởi những poster có design đẹp và những lời mời gọi hấp dẫn như kiểu: Nhấn vào đây để nhận ưu đãi lớn nhất....

Trả lời

Với mình thì mình bị thu hút bởi những poster có design đẹp và những lời mời gọi hấp dẫn như kiểu: Nhấn vào đây để nhận ưu đãi lớn nhất....