1. Marketing

Bạn nghĩ gì về việc một ngôi sao đi lên từ tai tiếng?

Từ khóa: tai_tieng, nguoi_noi_tieng, marketing

Những người đi lên từ tai tiếng thì có thể tai tiếng đó sẽ đi theo họ trong suốt quá trình hoạt đồng. Chỉ khi nào những cống hiến của người ta đủ lớn và có tầm để đủ lấn át tẩy sạch những tai tiếng xấu kia thì ngôi sao mới lấy lại được danh tiếng hoàn hảo của mình. Nhưng mà phại có đội ngũ marketing tài giỏi có chiến lược thì mới chiến thắng được búa rìu của dư luận. Nhìn chung việc đi lên từ tai tiếng là một cách marketing không bền vững.

Trả lời

Những người đi lên từ tai tiếng thì có thể tai tiếng đó sẽ đi theo họ trong suốt quá trình hoạt đồng. Chỉ khi nào những cống hiến của người ta đủ lớn và có tầm để đủ lấn át tẩy sạch những tai tiếng xấu kia thì ngôi sao mới lấy lại được danh tiếng hoàn hảo của mình. Nhưng mà phại có đội ngũ marketing tài giỏi có chiến lược thì mới chiến thắng được búa rìu của dư luận. Nhìn chung việc đi lên từ tai tiếng là một cách marketing không bền vững.