1. Xã hội

Cơm thầy vợ bạn gái cơ quan nghĩa là gì?

Từ khóa: xã hội

3 vị trí mà ae ko nên "mó" vào. 

Con(ko phải cơm) của thầy mình (ng đi trc, thầy cô, ngay cả có thể là sếp)

Vợ của bạn bè

Đồng nghiệp nữ cùng cơ quan.

Mấy vị trí này dễ có cơ hội tiếp xúc và nảy sinh tình cảm. Nhưng vì quan hệ này có dính líu đến người khác nên nó sẽ trở nên phức tạp nếu xảy ra chuyện. Như con thầy, kính trọng thầy ko lẽ cho con gái thầy 1 bạt tai khi cô ấy cứ ỷ thế cha mình là thầy của chồng rồi nói này nói nọ 🤯🤯. Vợ của bạn mà còn léng phéng thì xử bắn ko ai thương. Đồng nghiệp cơ quan thì chưa nói đến việc đồng nghiệp khác đàm tiếu, khích bác. Nội ở nhà đã gặp lên cơ quan còn gặp tiếp, lúc mới yêu thì muốn bên nhau 24/24 chứ sau 1 thời gian rồi mà ko có khoảng trời riêng thì ngộp thở 😂😂. Rồi nhỡ chia tay ko lẽ nghỉ việc chứ hình fb còn xóa sao chạm mặt nhau hoài.

Nên tốt nhất "kính nhi viễn chi" đời còn biết bao ng, mắc gì phải nhào zô 1 mối quan hệ đầy nguy cơ.

 

Trả lời

3 vị trí mà ae ko nên "mó" vào. 

Con(ko phải cơm) của thầy mình (ng đi trc, thầy cô, ngay cả có thể là sếp)

Vợ của bạn bè

Đồng nghiệp nữ cùng cơ quan.

Mấy vị trí này dễ có cơ hội tiếp xúc và nảy sinh tình cảm. Nhưng vì quan hệ này có dính líu đến người khác nên nó sẽ trở nên phức tạp nếu xảy ra chuyện. Như con thầy, kính trọng thầy ko lẽ cho con gái thầy 1 bạt tai khi cô ấy cứ ỷ thế cha mình là thầy của chồng rồi nói này nói nọ 🤯🤯. Vợ của bạn mà còn léng phéng thì xử bắn ko ai thương. Đồng nghiệp cơ quan thì chưa nói đến việc đồng nghiệp khác đàm tiếu, khích bác. Nội ở nhà đã gặp lên cơ quan còn gặp tiếp, lúc mới yêu thì muốn bên nhau 24/24 chứ sau 1 thời gian rồi mà ko có khoảng trời riêng thì ngộp thở 😂😂. Rồi nhỡ chia tay ko lẽ nghỉ việc chứ hình fb còn xóa sao chạm mặt nhau hoài.

Nên tốt nhất "kính nhi viễn chi" đời còn biết bao ng, mắc gì phải nhào zô 1 mối quan hệ đầy nguy cơ.

 

Con thầy , vợ bạn , gái cơ quan.