1. Xã hội
  2. Tư duy

''Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc'' - bạn nghĩ gì về câu nói này?

viết theo hướng nghị luận đc càng tốt =))

Từ khóa: xã hội, tư duy
  • Biện pháp tu từ trong hình ảnh " Tấm gương lương tâm " là biện pháp tu từ ẩn dụ
  • "Tấm gương lương tâm " là ẩn dụ của vẻ đẹp tâm hồn mỗi người chúng ta. 

→ Nhận định trên có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và đúng đắn khi nói về vẻ đẹp của con người. Chúng ta có được vẻ đẹp bề ngoài đã là hạnh phúc nhưng sẽ càng hạnh phúc và trọn vẹn hơn khi chúng ta có được vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của lương tâm. 

Trả lời

  • Biện pháp tu từ trong hình ảnh " Tấm gương lương tâm " là biện pháp tu từ ẩn dụ
  • "Tấm gương lương tâm " là ẩn dụ của vẻ đẹp tâm hồn mỗi người chúng ta. 

→ Nhận định trên có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và đúng đắn khi nói về vẻ đẹp của con người. Chúng ta có được vẻ đẹp bề ngoài đã là hạnh phúc nhưng sẽ càng hạnh phúc và trọn vẹn hơn khi chúng ta có được vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của lương tâm. 

Bạn có thể triển khai theo 3 ý sau:
  • Vẻ đẹp hình thức luôn quan trọng, đó là 1 thực tế không phủ nhận chứng minh thực tế)
  • Tuy nhiên, vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp đáng quý nhất của mỗi con người, Hình thức có thể phai mờ theo thời gian nhưng vẻ đẹp tâm hồn mãi mãi tỏa sáng dù có bất cứ sự thay đổi nào.
  • Vẻ đẹp tâm hồn khiến mọi người sống thanh thản hơn, thấy cuộc sống này đáng yêu hơn, thấy bản thân luôn tràn đầy tình yêu, sự rung cảm => hạnh phúc hơn