1. Hướng nghiệp

Ma trận các loại test tuyển dụng

Quá trình mình đi phỏng vấn và hỗ trợ khách hàng tuyển dụng mình thấy trong quy trình tuyển dụng của công ty có nhiều công ty bắt buộc làm test. Về sơ bộ các bài test có thể dùng kiểm tra ba nội dung chính: kỹ năng, kiến thức chuyên môn, năng lực trí tuệ.


Mình đã từng gặp những loại bài test như sau:


 • Test excel: Thường dùng cho các vị trí cần sử dụng nhiều excel như accountant (kế toán), sales admin (hỗ trợ kinh doanh), business analyst. Nội dung các bài test này thường kiểm tra khả năng dùng các hàm, tool như Privot table, cách lập báo cáo. Tips là hãy đặt bản thân vào vai trò của người đọc báo cáo và nghĩ xem họ sẽ quan tâm tới những nội dung gì
 • English test: Thường là các bài test về kỹ năng viết và dịch
 • IQ test: Một số vị trí về nghiên cứu số liệu khách hàng mình yêu cầu ứng viên cần có IQ thuộc hàng top đầu
 • DISC test: Một bài test trong nhân sự để phân tích xu hướng làm việc của từng người
 • MBIT test: Bài test này quá phổ biến rồi, dùng để xác định nhóm tính cách và xu hướng của từng cá nhân
 • Test khả năng đạt số sales: Nhà tuyển dụng thiết kế ra một bài test và cho các top salesman trong công ty làm nhận ra các bạn có thành tích tốt nhất thường có xu hướng tính cách và cách xử lý tình huống như thế nào, sau đó lấy đó làm tiêu chuẩn để chọn ứng viên
 • Test thông tin công ty: Khách hàng sẽ đưa tài liệu đọc trước, việc ứng viên cần làm đó là đọc kỹ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Bài test này để đánh giá xem ứng viên có nghiêm túc và sẵn sàng dành thời gian cho công việc đang ứng tuyển hay không


 • Test năng lực trí tuệ: Loại bài test này khá phổ biến, thường công ty lớn sẽ tự thiết kế bài test riêng hoặc mua từ các tập đoàn cung cấp giải pháp về nhân sự để sử dụng làm kiểm tra đầu vào trong công ty, các trương trình Management Trainee cũng hay sử dụng. Bài test kiểu này thường gồm 3 phần: tính toán, đọc hiểu và xử lý tình huống. Kết quả sẽ đưa ra một bảng đánh giá chung về ứng viên. Tùy theo vị trí mà sẽ có yêu cầu về nhóm năng lực khác nhau. Ví dụ: Vị trí kế toán cần người tư duy logic, chi tiết, có xu hướng tuân thủ. Không có đúng sai chỉ có phù hợp hay không phù hợp với vị trí bạn đang ứng tuyển. 


Mọi người còn gặp thêm bài test nào nữa không?

Từ khóa: tuyển dụng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, hướng nghiệp

Mình được nghe kể thêm 1 số bài test:

 • Đi ăn với Team Leader sẽ làm chung và 2 người thuộc team khác để đánh giá độ hòa nhập, thích ứng nhanh với môi trường mới.
 • Được giao bài tập và Thuyết trình giải pháp (đối với 1 số vị trí nhất định)
 • Bài test chuyên môn: như MKT là cho đề bài và cần phân tích khách hàng, đưa ra kế hoạch thực hiện,.. còn Tech thì viết đoạn code


Trả lời

Mình được nghe kể thêm 1 số bài test:

 • Đi ăn với Team Leader sẽ làm chung và 2 người thuộc team khác để đánh giá độ hòa nhập, thích ứng nhanh với môi trường mới.
 • Được giao bài tập và Thuyết trình giải pháp (đối với 1 số vị trí nhất định)
 • Bài test chuyên môn: như MKT là cho đề bài và cần phân tích khách hàng, đưa ra kế hoạch thực hiện,.. còn Tech thì viết đoạn code