Master Face có thể "bẻ khóa" nhiều hệ thống nhận diện không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trí tuệ nhân tạo

  3. Lập trình

  4. Xã hội

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

trí tuệ nhân tạo

,

lập trình

,

xã hội

master face có thể bẻ khoá nhiều hệ thống nhận diện theo zing news đưa tin những mẫu master face được tạo bởi thuật toán StyleGAN, một mô hình AI có khả năng tạo ảnh kỹ thuật số về gương mặt của một người không có thật. Chỉ một lần kiểm tra, họ đã thành công mở khóa hơn 20% trong số 13.000 khuôn mặt ở bộ dữ liệu của Đại học Massachusetts. Một số thử nghiệm khác cho ra kết quả cao hơn.
Trả lời
master face có thể bẻ khoá nhiều hệ thống nhận diện theo zing news đưa tin những mẫu master face được tạo bởi thuật toán StyleGAN, một mô hình AI có khả năng tạo ảnh kỹ thuật số về gương mặt của một người không có thật. Chỉ một lần kiểm tra, họ đã thành công mở khóa hơn 20% trong số 13.000 khuôn mặt ở bộ dữ liệu của Đại học Massachusetts. Một số thử nghiệm khác cho ra kết quả cao hơn.

có b nhé. master face cực nguy hiểm luôn.