Mình hay mơ và cảm nhận tương lai gần rất rõ thì đây là sức mạnh tiềm thức của mình hay là sự tâm linh nào đó?

  1. Tâm linh

Lúc mình ngủ sẽ thấy 1 khoảnh khắc mơ hồ nào đó thì nó lại xuất hiện trong lương lai mình vừa mơ xong những hiện tượng này xảy đúng với giấc mơ của mình hoặc 1 khoảnh khắc nào đó mình đột nhiên quan sát mọi thứ cảm nhận được mọi thứ xung quanh có 1 năng lượng gì đó rất dễ chịu và nó giúp mình thư giãn để nhìn nhận những thứ xung quanh rồi đột nhiên có câu trả lời trước tương lai của vấn đề đó rất chuẩn 
Từ khóa: 

tâm linh

Về vấn đề đầu tiên thì mình nghĩ bạn nên đọc sách "tại sao thầy bói nói đúng" để tìm hiểu, được viết ở gần cuối sách ấy. Mình đọc lâu rồi nên chỉ nhớ man mán, nôm na là việc bạn mơ thấy một vật/sự việc A trong giấc mơ, sau đó nhìn thấy vật/sự việc B ở hiện thực, hai cái A và B có vài nét tương đồng nhau nên não bộ nhận định luôn A=B. Sau đó não bộ tiếp thu sự việc B và làm cho bạn ảo tưởng rằng mình đã mơ thấy B (thực chất là mơ thấy A).
Mình giải thích có hơi khó hiểu, bạn thông cảm, do sách mình đọc lâu rồi 😁
Trả lời
Về vấn đề đầu tiên thì mình nghĩ bạn nên đọc sách "tại sao thầy bói nói đúng" để tìm hiểu, được viết ở gần cuối sách ấy. Mình đọc lâu rồi nên chỉ nhớ man mán, nôm na là việc bạn mơ thấy một vật/sự việc A trong giấc mơ, sau đó nhìn thấy vật/sự việc B ở hiện thực, hai cái A và B có vài nét tương đồng nhau nên não bộ nhận định luôn A=B. Sau đó não bộ tiếp thu sự việc B và làm cho bạn ảo tưởng rằng mình đã mơ thấy B (thực chất là mơ thấy A).
Mình giải thích có hơi khó hiểu, bạn thông cảm, do sách mình đọc lâu rồi 😁