Mình muốn tập sáng tác truyện. Các bạn có lời khuyên gì không?

Từ khóa: Hướng nghiệp

Đọc nhiều truyện và tập viết. Mình nghĩ bạn nên tìm kiếm mentor cho bản thân. Hiện nay có rất nhiều các group, diễn đàn của các tác giả. Bạn muốn sáng tác truyện thì ít nhất cũng yêu thích hoặc hâm mộ ai đó đúng không, tìm kiếm và nhờ họ định hướng cho mình.

Bạn cứ sáng tác và nhờ cả bạn bè, mọi người xung quanh góp ý vì sau này chính họ cũng có thể là độc giả của bạn. Ngoài ra thì sau khi hoàn thành một bộ truyện, bạn cân nhắc thử đăng tải xem, sẽ có kiểm duyệt và bạn có thể nhờ họ đánh giá, góp ý.

Hi vọng bạn sẽ thành công!

Trả lời

Đọc nhiều truyện và tập viết. Mình nghĩ bạn nên tìm kiếm mentor cho bản thân. Hiện nay có rất nhiều các group, diễn đàn của các tác giả. Bạn muốn sáng tác truyện thì ít nhất cũng yêu thích hoặc hâm mộ ai đó đúng không, tìm kiếm và nhờ họ định hướng cho mình.

Bạn cứ sáng tác và nhờ cả bạn bè, mọi người xung quanh góp ý vì sau này chính họ cũng có thể là độc giả của bạn. Ngoài ra thì sau khi hoàn thành một bộ truyện, bạn cân nhắc thử đăng tải xem, sẽ có kiểm duyệt và bạn có thể nhờ họ đánh giá, góp ý.

Hi vọng bạn sẽ thành công!