1. Sách

Mở lối tư duy với "Nền đạo đức tin lành và Tinh thần của chủ nghĩa tư bản"

Cuốn sách của tác giả Max Weber thực sự là một tác phẩm nghiên cứu kinh tế xã hội sâu sắc, là cuốn sách mở lối tư duy cho các bạn trẻ ở các quốc gia đang phát triển. Chúng ta không thể phủ nhận thành tựu mà nền văn minh Tây Phương đã xây dựng và dẫn dắt sự tiến bộ của loài người.

Thông qua cuốn sách hy vọng độc giả sẽ có thế giới quan và tư duy mở tiếp nhận giá trị thực mà "Nền đạo đức tin lành và tinh thần chủ nghĩa tư bản" trao tặng các bạn.

Link đọc và tải sách:

 
 
 
 
Từ khóa: sách