1. Tâm linh

Cắt tóc ngày nào tốt để vừa xinh đẹp lại dễ dàng đón may giải xui?

Từ khóa: cat_toc, xinh, giai_xui, tâm linh

mình thì thường kiêng cắt tóc, cắt móng vào những ngày đầu tháng âm lịch ạ. 

Trả lời

mình thì thường kiêng cắt tóc, cắt móng vào những ngày đầu tháng âm lịch ạ. 

Mình toàn thấy người ta kiêng mùng 1 thôi chứ để mở quyển tử vi ra để chọn ngày cắt tóc thì mình cũng thấy hiếm lắm:))

Mình cũng hơi "tâm linh" 1 xíu, nên trước khi làm gì thì mình cũng xem qua ngày giờ. Theo Tượng hùng lịch pháp thư, ngày cắt tóc tốt nhất là ngày mùng 3, 4, 8 10, 11, 13 và 26 âm lịch. Cắt tóc cũng có ngày hung ngày cát, ngoài các em bé thì người lớn đi cắt tóc nên xem ngày kỹ càng để đón điều may mắn đồng thời tránh được những xui xẻo có thể ập tới.

Mình chưa thấy ai nói tại mình toàn kiểu tóc dài tí thấy sơ đi cắt, không thích nữa đi cắt, đi gội đầu tiện đi cắt cũng không xem ngày, chắc sau phải xem ngày để kiểu tóc đẹp hơn mới được:>