Mọi nghĩ sao về câu nói "học tài thi phận"?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Đó là lời an ủi kinh điển của những người thất bại, những người thi được điểm kém. Thực ra mình thích câu sau:

https://cdn.noron.vn/2023/03/17/11535159426800781-1679021369.jpg

Trả lời

Đó là lời an ủi kinh điển của những người thất bại, những người thi được điểm kém. Thực ra mình thích câu sau:

https://cdn.noron.vn/2023/03/17/11535159426800781-1679021369.jpg