Phải làm gì khi bị người khác nói là khờ , dại?

  1. Tâm lý học

  2. Chuyện tuổi 20s

  3. Xã hội

  4. Tư duy

Từ khóa: 

tâm lý học

,

chuyện tuổi 20s

,

xã hội

,

tư duy

Hồi bé mình hay được nghe câu "Ngu si hưởng thái bình" lúc đó mình nghĩ ủa làm gì có ai thích người ngu si, rồi ngu si thì bị bắt nạt suốt lấy đâu ra thái bình mà hưởng. 

Nhưng mà sau này lớn rồi mới biết nếu mà để được chọn lựa khéo quá nửa số người lớn đều chọn bản thân "ngu si" cũng nên. Vậy nên là đôi khi khờ dại một chút thì bớt phải nghĩ nhiều, đi ngủ sẽ ngon hơn một chút, sống cũng sẽ vui vẻ hơn một chút. Theo mình thì mấy cái câu chuyện nhân sinh lòng người đôi khi không hiểu, không có kinh nghiệm cũng là một loại may mắn. Nếu bạn muốn thay đổi thì chọn những thứ hợp với bản thân mình để thay đổi vì mà cái nào phù hợp nhất mới là cái tốt nhất với bản thân mình. 

Trả lời

Hồi bé mình hay được nghe câu "Ngu si hưởng thái bình" lúc đó mình nghĩ ủa làm gì có ai thích người ngu si, rồi ngu si thì bị bắt nạt suốt lấy đâu ra thái bình mà hưởng. 

Nhưng mà sau này lớn rồi mới biết nếu mà để được chọn lựa khéo quá nửa số người lớn đều chọn bản thân "ngu si" cũng nên. Vậy nên là đôi khi khờ dại một chút thì bớt phải nghĩ nhiều, đi ngủ sẽ ngon hơn một chút, sống cũng sẽ vui vẻ hơn một chút. Theo mình thì mấy cái câu chuyện nhân sinh lòng người đôi khi không hiểu, không có kinh nghiệm cũng là một loại may mắn. Nếu bạn muốn thay đổi thì chọn những thứ hợp với bản thân mình để thay đổi vì mà cái nào phù hợp nhất mới là cái tốt nhất với bản thân mình. 

Mình cũng bị bạn bè và mẹ nói vậy suốt. Từ khờdạiđầu óc đơn giản cho đến cả ngu đều đã réo đến tên mình. 

Ban đầu mới nghe thì khá là dỗi nhưng mà tính mình dễ quên, 1-2 tiếng sau mình để bụng nữa. Nhưng cũng cố nghĩ lại vài sự việc khiến người ta cứ nói mình khờdạiđầu óc đơn giản hay ngu, để xem có thay đổi được gì không. Thường là mình sẽ chỉ thay đổi 50% tổng số góp ý từ mọi người thôi. 

Vì tính cách mình và cách sống của mình (mình tự nhân luôn) là ngu dại, đơn giản nên chắc cũng không sao khi bị nói vậy. Giờ xung quanh mình, những người yêu quý và quan tâm mình vẫn luôn coi sự khờ khạo, ngu dại đó là đặc tính riêng của mình.

https://cdn.noron.vn/2023/03/10/8466a4897c4d4772c54882adc70e0540-1678417723.jpg