Mọi người ơi cho em hỏi điểm học kì 1 môn vật lý là 6.3 đến kì 2 điểm kiểm tra giữa kì của em yếu dưới TB , thì có sao không ạ. :(((?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

bây giờ bạn ớp mấy nếu trung học cơ sở thì tôi nghĩ không sao, kì sau cố kéo điểm

chỉ là nghĩ thôi,tôi không chắc

Trả lời

bây giờ bạn ớp mấy nếu trung học cơ sở thì tôi nghĩ không sao, kì sau cố kéo điểm

chỉ là nghĩ thôi,tôi không chắc