Mọi người thường tìm sách bằng tiếng trung ở đâu ạ?

  1. Sách

  2. Ngoại ngữ

Hiện tại mình đang học về Tiếng Trung, nhưng không biết nên tìm sách tiếng Trung ở đâu để bổ súng khả năng đọc hiểu của bản thân

Từ khóa: 

sách

,

ngoại ngữ

Bạn muốn tìm sách giáo khoa để học hay sách truyện để tăng vốn từ vựng vậy
Trả lời
Bạn muốn tìm sách giáo khoa để học hay sách truyện để tăng vốn từ vựng vậy