Bạn đối xử với người không mang lại giá trị cho bạn như thế nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

đối xử

,

giá trị

,

tâm lý học

"Điều tuyệt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khai sáng cho họ cách tự tạo ra nó....” Kia là những người mang ánh nắng vào cuộc đời những kẻ không thể tự sưởi ấm bản thân."

Trả lời

"Điều tuyệt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khai sáng cho họ cách tự tạo ra nó....” Kia là những người mang ánh nắng vào cuộc đời những kẻ không thể tự sưởi ấm bản thân."

Tôn trọng họ bạn ạ.
Nói chung cố gắng tôn trọng tất cả ai đến với mình trong cuộc đời này.