Một ngày không học thêm được điều gì mới là một ngày bản thân thất bại?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

học

,

phát triển bản thân

,

kiến thức chung

Đâu nhất thiết 😗 vì đâu chắc chắn rằng ngày nào cũng có điều mới và hay để tiếp thu ❤ có thể nó mới đấy nhưng cũng phải xem xét có nên tiếp thu k mà ❤ nên để nói "thất bại" lúc này liệu có đúng 😗
Trả lời
Đâu nhất thiết 😗 vì đâu chắc chắn rằng ngày nào cũng có điều mới và hay để tiếp thu ❤ có thể nó mới đấy nhưng cũng phải xem xét có nên tiếp thu k mà ❤ nên để nói "thất bại" lúc này liệu có đúng 😗

Mang bóng dáng của TS. Lê Thẩm Dương. Nhưng dù gì cũng là một quan điểm tốt