Mục đích của người tu hành là gì?

  1. Văn hóa

  2. Tâm lý học

  3. Tâm linh

  4. Khởi nghiệp

Trong lich sử cũng như hiện tại nhiều người dùng cả cuộc đời mình cho việc tu hành, không lấy vợ gả chồng, sống hiến thân cho một đời tu hành. Trong khi mỗi người sống đều có mục đích sống của riêng mình. Họ bỏ lại tất cả để đi theo con đường của họ lựa chọn. Vậy mục đích cuối cùng của họ mong muốn đạt được là điều gì? Và ai đã đạt được điều đó?


Từ khóa: 

văn hóa

,

tâm lý học

,

tâm linh

,

khởi nghiệp

Theo những gì mình hiểu, thì mục đích của người tu hành là tìm đường giải thoát khỏi sự luân hồi. Đó cũng chính là mục đích sống của họ, không thể nói là không có mục đích được.

Vì sao họ lại mong muốn thoát khỏi luân hồi? Bởi vì ở mỗi một kiếp sống trong sự luân hồi, đều đầy rẫy những đau khổ, bất trắc và bất như ý. Và theo quan niệm của Phật giáo, chỉ có ở kiếp làm người, mới dễ đạt đến sự giải thoát nhất. Khi họ nhận thức được điều đó, thì những thứ như công danh, tiền bạc, ái tình...đối với họ đều là phù phiếm và vô giá trị.

Còn câu hỏi: đã có ai đạt được điều đó chưa? Thì chính Phật tổ (Thích Ca Mâu Ni Phật) là người đầu tiên đã đạt được điều đó đấy. Sau Ngài thì còn rất rất nhiều người cũng đã đạt được điều này. Để tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tìm đọc trên mạng nhé.

P/s: Trên đây là những chia sẻ dưới góc độ hiểu biết hạn hẹp của bản thân mình thôi nhé! Chủ thớt hãy coi như một lời tham khảo thôi nha. Vì mình cũng không phải là người có kiến thức sâu rộng về Phật giáo.

Trả lời

Theo những gì mình hiểu, thì mục đích của người tu hành là tìm đường giải thoát khỏi sự luân hồi. Đó cũng chính là mục đích sống của họ, không thể nói là không có mục đích được.

Vì sao họ lại mong muốn thoát khỏi luân hồi? Bởi vì ở mỗi một kiếp sống trong sự luân hồi, đều đầy rẫy những đau khổ, bất trắc và bất như ý. Và theo quan niệm của Phật giáo, chỉ có ở kiếp làm người, mới dễ đạt đến sự giải thoát nhất. Khi họ nhận thức được điều đó, thì những thứ như công danh, tiền bạc, ái tình...đối với họ đều là phù phiếm và vô giá trị.

Còn câu hỏi: đã có ai đạt được điều đó chưa? Thì chính Phật tổ (Thích Ca Mâu Ni Phật) là người đầu tiên đã đạt được điều đó đấy. Sau Ngài thì còn rất rất nhiều người cũng đã đạt được điều này. Để tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tìm đọc trên mạng nhé.

P/s: Trên đây là những chia sẻ dưới góc độ hiểu biết hạn hẹp của bản thân mình thôi nhé! Chủ thớt hãy coi như một lời tham khảo thôi nha. Vì mình cũng không phải là người có kiến thức sâu rộng về Phật giáo.

Con người, 9 người đã 10 ý thì mục đích của 1 ng sao có thể nắm hết đc. Nhue bạn nói ai cũng có mục đích sống riêng. Giống vậy, ng ta bỏ tất cả đi tu ai cũng có mục đích riêng.

Đi tu vì thata tình, đi tu vì chán đời, đi tu vì trốn tránh, đi tu như hình phạt, đi tu vì muốn phụng sự, đi tu vì muốn cứu độ thế gian, đi tu vì muốn xa lánh cuộc đời, đi tu vì muốn tìm hiểu sâu hơn về tôn giáo, tu vì tư lợi,... Hay chỉ đơn giản đi tu vì Luật lệ bắt buộc.

Quá nhiều lý do, mục đích để đi tu. Nên muốn biết rõ chỉ hỏi từng ng mà thôi, chúng ta ko phải họ chúng ta sao thể biết đc họ nghĩ gì. 

Tôi nghĩ rằng để giác ngộ là mục đích cuối cùng của 1 người đi tu