Bí Mật Vườn Eden (phần 3)

  1. Lịch sử

  2. Tôn giáo

  3. Văn hóa

  4. Tâm linh

Chúng ta đã đọc và biết được rằng bí mật trong vườn Eden chính là Trái Sự Sống. Cây Sự Sống mà đích thân Đức Chúa Trời sai các Thiên sứ canh gác và ngăn chặn con đường đi đến đó không ai có thể mở ra được Ngoài đích thân Đức Chúa Trời. 

Nhiều người cho rằng câu chuyện trong vườn Eden chỉ là huyền thoại mà không có thật. 

Vậy mà 2000 năm trước Đức Chúa Jesus đến và phán rằng: " Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời" (Giăng 6:54). 

Chẳng phải Trái Sự Sống trong vườn Eden mà nếu ai ăn thì sẽ sống đời đời sao?

Như thế Đức Chúa Jesus đã đến mở ra con đường đến cây sự sống hầu cho ăn được Trái Sự Sống rồi, nên Ngài chính là Đức Chúa Trời mà đã sai 2 Cherubim ngăn con đường trong vườn Eden.

Ngài đã ban cho phương pháp để có thể ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jesus thông qua Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới (Luca 22:20:...chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra)( chính vì thế Kinh Thánh có tên Tân Ước)

Vậy tại sao cho đến nay Lễ Vượt Qua - nghi thức ăn trái sự sống vẫn là bí mật?

Hội đồng đầu tiên của Nicaea năm 325AD

https://cdn.noron.vn/2022/08/15/369673178311870634-1660545458.pngnguồn:


Lễ Vượt Qua = Phương pháp ăn Trái Sự Sống bị xoá bỏ hoàn toàn tại công đồng Nicea năm 325 AD.
(Ứng nghiệm lời tiên tri Danien chương 7 câu 25. Chúng thay đổi thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời)

Cho đến ngày nay, không có hội thánh nào giữ Lễ Vượt qua theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus, mà họ đang làm theo mệnh lệnh của hoàng đế Constantin mà từ bỏ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Như thế, không ai còn biết cách ăn Trái Sự Sống nữa ( hãy nhớ lại Eden, con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva thế nào? mà bị ngăn cấm không được ăn trái Sự Sống?)

Hãy xem Constantin công nhận Cơ Đốc giáo thế nào rồi xoá bỏ Lễ Vượt Qua?

Như thế không ai còn có thể ăn Trái Sự Sống từ sau Công Đồng Nicea 325AD

Vậy nên, hôm nay nếu bạn thấy ở đâu có Lễ vượt Qua vào chiều tối ngày 14 tháng 1 Thánh Lịch thì ở đó chính là nơi có Trái Sự Sống và có Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất mở lại được con đường đi đến cây Sự Sống và cho phép ăn Trái Sự Sống ấy mà thôi.

Kính chúc bạn đọc bình an và phước lành.

Từ khóa: 

bí mật vườn eden adam eva

,

sự sống

,

lịch sử

,

lịch sử

,

tôn giáo

,

văn hóa

,

tâm linh

tôi có một câu hỏi: 2000 năm trước, những người tham gia Lễ Vượt Qua do Chúa chủ trì coi như là đã được ăn Trái Sự Sống. vậy hiện giờ họ đang ở đâu? (vì được sống đời đời mà?)
Trả lời
tôi có một câu hỏi: 2000 năm trước, những người tham gia Lễ Vượt Qua do Chúa chủ trì coi như là đã được ăn Trái Sự Sống. vậy hiện giờ họ đang ở đâu? (vì được sống đời đời mà?)