Bí Mật Vườn Eden (phần 2)

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Tâm linh

Khi nói đến vườn Eden, chúng ta thường chỉ nhắc đến Adam, Eva, con rắn và trái thiện ác. Thật kỳ lạ là không ai nói về Trái sự sống. Quả thật, trái thiện ác ăn vào thì đã làm cho Adam và Eva chết và sự chết truyền cho loài người rồi. Vậy thì Trái sự sống nếu ăn thì có sống đời đời chăng?

Nếu chúng ta luôn nhớ mọi lời trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa trời, Đấng sáng tạo muôn vật chỉ bằng lời phán thì lời phán về trái thiện ác và Trái sự sống cũng vậy.Tức là mọi lời đều sẽ thành hiện thực.

Từ thời Adam trở đi không ai ăn được trái sự sống nữa, và cũng không ai biết làm thế nào để ăn trái đó và trái đó nó như thế nào?

Người ta chỉ biết rằng ăn trái sự sống đó thì sống đời đời thôi.

1.Ma-thi-ơ 13:35

để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời  dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất

Được chép rằng những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất sẽ được rao bảo thông qua các ví dụ:

Giăng 6: 54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.

  • Trái sự sống= ăn thì sống đời đời

  • Thịt và huyết của Đức Chúa Jesus = ăn thì sống đời đời

  • => Bí ẩn Trái sự sống là gì? 

  • Thịt và huyết của Đức Chúa Jesus = Trái sự sống

https://cdn.noron.vn/2022/07/21/49956199998631755-1658416152.jpgAi cũng biết bức hình này. Nhưng sự thật về nội dung, thời điểm và điều đặc biệt là bánh và rượu trên bàn tiệc này có ý nghĩa gì? (Lễ vượt qua được cử hành vào buổi chiều tối ngày 14/1 thánh lịch)

Luca 22:15 Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.

Luca 22: 19 Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. 20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…

Bánh và rượu nho trong Lễ Vượt Qua là thịt và huyết của Đức Chúa Jesus tức là trái sự sống. 

Vậy những người tham dự Lễ Vượt Qua là những người đã được ăn trái sự sống.

Đó là người được sống đời đời y như lời của Đức Chúa Trời

Bạn có muốn tham dự lễ vượt qua để được ăn trái sự sống?

 

Từ khóa: 

bí mật vườn eden adam eva

,

sự sống

,

trái sự sống

,

lịch sử

,

văn hóa

,

tâm linh

Bởi sự ăn mà loài người phải chết. Nhưng Đức Chúa Jesus đã đến dạy cho con người cũng bởi sự ăn mà được sự sống. 

Trả lời

Bởi sự ăn mà loài người phải chết. Nhưng Đức Chúa Jesus đã đến dạy cho con người cũng bởi sự ăn mà được sự sống.