Bí mật vườn Eden ( Phần 1)

 1. Tâm linh

 2. Lịch sử

 3. Tôn giáo

 4. Văn hóa

 5. Phong cách sống

Trên thế giới hầu hết những người trưởng thành đều biết hoặc đã từng nghe đến câu chuyện trong vườn Eden. Eden nơi Đức Chúa Trời sáng tạo ra cảnh đẹp và con người đầu tiên là Adam và Eva. Eden nơi có đủ các loài thú đồng, cây trái tốt tươi và xinh đẹp là biểu tượng cho Thiên Đàng mà loài người hằng ao ước. 

Trong đó chứa đựng bí ẩn kỳ diệu gì?

Vậy trong vườn Eden có những gì?

Sáng Thế Ký 2:8 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác............................

15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. 16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
 
Nếu là bạn thì bạn có ăn không?
 
Sáng thế ký 3: 1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
 
Adam và Eva đã ăn Trái thiện ác
Sáng thế ký 3:6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 
 
1- Cây sự sống ( Trái sự sống)

2- Cây biết điều thiện và điều ác (Trái thiện ác)

3- Adam và Eva

4- Con rắn

Đây là 4 yếu tố chính trong câu chuyện vườn Eden.

Đặc điểm của hai loại trái cây là gì?

 • Trái thiện ác- Ăn thì chết

Trái sự sống thì sao? - Ăn thì sống đời đời

Sáng thế ký 3:22
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng 

hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng

 • Tuy nhiên Adam và Eva đã ăn Trái thiện ác bởi bị con rắn dụ dỗ rồi. Hậu quả là gì?
 • Sáng thế ký 323Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 
   
  24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
 • https://cdn.noron.vn/2022/07/18/5433869002438-1658104154.jpg
 • Ở đây chỉ có một mình Adam và Eva phạm tội vậy tại sao Đức Chúa Trời đuổi cả loài người? Ngài đuổi đi đâu? Đi nơi cày cấy đất, là nơi có người ra => Là Trái Đất 
 • Như vậy thực tế thì loài người đang ở Trái đất và có một thực tế nữa là không có ai có thể sống đời đời. Vì sao vậy ? Vì điều bí ẩn trong vườn Eden đã bị hai thần Cherubim  ngăn chặn rồi.
   
 • Trái thiện ác- ăn thì chết và thực tế thì Adam và Eva đại diện cho loài người đã ăn rồi hậu quả là loài người không ai tránh khỏi sự chết. 
 • Trái sự sống - ăn thì sống đời đời
 • Kết luận: Bí mật trong vườn Eden chính là: Trái sự sống
 • Cho đến ngày nay bạn đã bao giờ nghe về Trái sự sống chưa? Giả sử có một ai đó chỉ cho bạn cách ăn Trái sự sống bạn có ăn không?
Từ khóa: 

vườn địa đàng

,

bí mật

,

adam

,

eva

,

tâm linh

,

lịch sử

,

tôn giáo

,

văn hóa

,

phong cách sống